Jubileusz 20 – lecia zespołu śpiewaczego ,,Jarzębina Czerwona” – Rudka 12.06.2016