Święto Patrona w Gimnazjum w Rudzie – Hucie – Ruda – Huta 10.06.2016