Majówka w Małaszewiczach – Małaszewicze 16.05.2015