Jarmark Aktywności Kobiet – Żmudź 27 lipca 2014

 

Wyróżnienie dla Koła Gospodyń Wiejskich z Żalina, gratulacje !