Kołacze – II Przegląd Zespołów Ludowych 03.05.2012