Jarmark Pawłowski „Ginące Zawody” – Pawłów 04.08.2013