Historia zespołu

Założycielami zespołu „Bokoryna” , który powstał pod koniec stycznia 2009 roku są Anna Nadolska (Rymarczyk) oraz Iwona i Artur Borodej. Zebrali oni osoby, które wyraziły chęć należenia do zespołu. Początki były trudne, gdyż zespół posiadał tylko jeden akordeon, jednak to nie przeszkadzało w organizowaniu prób, które odbywały się w świetlicy wiejskiej w Żalinie.P3259238 (new)

Pierwsze elementy stroju ludowego zostały zakupione z własnych środków i uszyte przez kierownika zespołu Annę Rymarczyk. Materiały na spódnice, które noszone są do dziś są skarbami z szaf naszych mam i babć.

Dzięki Programowi Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2009 r., zespół napisał projekt pt. „Kalorycznie i rytmicznie”, dzięki któremu zostały zakupione tradycyjne dla regionu chełmskiego koszule oraz nowe instrumenty muzyczne. Prowadzone zostały także warsztaty muzyczne przez profesjonalistę – kierownika kapeli Zespołu Ziemi Chełmskiej –Sławomira Piędzię.Pod okiem fachowca zespół rozwinął swoje umiejętności wokalne i instrumentalne.
DSC03789 (new)
W 2010 roku dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki zespół, złożył następny projekt pt. „Akademia Folkloru w Gminie Ruda-Huta”, dzięki któremu doposażono zespół w instrumenty muzyczne oraz drobne elementy dekoracyjne stroju.
Przeprowadzone zostały warsztaty wokalno-instrumentale, choreograficzne i interpersonalne. 100_8400 (new)Dzięki projektowi zespół brał udział w warsztatach wokalnych podczas trwania XXXXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Od 2009 roku zespół Bokoryna uświetnia uroczystości gminne, bierze również udział w festiwalach i przeglądach, także w sąsiednich powiatach, zdobywając nagrody i wyróżnienia.